CONDICIONS GENERALS

Preu. Es tracta d'un regal personalitzat on  les propostes individuals de cada client poden desembocar en un producte final molt variat. El preu del regal depèn, així, de les condicions individuals i concretes de cada regal. Per tant, sempre actuem sota pressupost individualitzat. Tanmateix, podem indicar un interval de preus entre 80 euros i 200 euros.

Pressupost. Un cop el client s'hagi posat en contacte amb valana edicions i hagi aportat la informació necessària per la confecció del seu regal personalitzat, valana edicions li mostrará un pressupost on s'especificarà preu i data d'entrega del regal. Qualsevol modificació en el projecte pot variar la data i el preu final del producte.

Avançament. Si el client està d'acord amb el pressupost, haurà d'avançar la meitat del pagament.

Enviament. L'enviament per correu, en el cas que sigui necessari, es farà contra reemborsament.


DRETS D'AUTOR

Valana Edicions té els drets d'imatge i reproducció de tots els seus productes. Està prohibida la seva reproducció en qualsevol format sense prèvia autorització.

valanaedicions@gmail.com
tel: 696540015/696262359

  © Blogger templates Brooklyn by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP